دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1232
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 967
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1220
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1164
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1213
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1124
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1160
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1110
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1258
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1180
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1148
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1160
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1023
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1339
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1165
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2103
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1366
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1344
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1348
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 900
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 899
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 893
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 829
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 843
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 863
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 865
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 889
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 856
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 875
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 830
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 920
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 886
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 858
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 843
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 825
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 795
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1128
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 841
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 816
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 794
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 856
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 793
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 813
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 810
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 824
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 814
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 790
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 805
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 866
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 840
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 790
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 821
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 793
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 855
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 795
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 794
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 804
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 820
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 810
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 860
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 827
61- در حضور من 25 خرداد 1384 802
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 928
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 791
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 856
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 872
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 872
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 888
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 866
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 883
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 896
71- خدا 25 خرداد 1384 872
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 878
73- روح 25 خرداد 1384 917
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 802
75- کار 25 خرداد 1384 892
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 983

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما