دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1097
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 866
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1116
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1063
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1094
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1027
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1061
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1008
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1156
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1084
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1052
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1054
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 929
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1246
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1068
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 1978
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1190
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1159
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1215
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 803
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 809
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 797
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 738
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 748
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 763
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 769
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 782
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 755
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 777
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 734
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 811
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 789
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 767
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 755
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 735
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 708
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1001
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 751
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 722
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 706
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 764
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 710
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 725
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 726
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 726
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 716
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 704
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 717
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 776
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 748
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 702
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 727
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 703
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 760
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 705
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 704
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 714
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 731
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 716
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 766
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 737
61- در حضور من 25 خرداد 1384 715
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 839
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 698
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 756
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 780
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 771
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 783
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 774
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 792
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 806
71- خدا 25 خرداد 1384 778
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 788
73- روح 25 خرداد 1384 819
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 707
75- کار 25 خرداد 1384 799
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 862

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما