دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1433
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 1117
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1390
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1317
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1366
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1281
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1319
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1256
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1400
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1330
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1312
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1321
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1166
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1488
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1313
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2276
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1583
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1575
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1526
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 1046
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 1042
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 1050
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 994
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 993
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 1008
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 1009
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 1049
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 995
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 1013
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 968
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 1097
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 1029
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 1002
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 974
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 952
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 931
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1305
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 974
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 945
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 930
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 985
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 920
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 954
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 942
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 951
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 970
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 922
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 931
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 995
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 958
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 898
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 949
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 916
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 970
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 924
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 926
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 930
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 938
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 923
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 969
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 950
61- در حضور من 25 خرداد 1384 919
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 1069
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 922
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 981
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 992
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 1002
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 1013
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 992
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 1016
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 1038
71- خدا 25 خرداد 1384 1015
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 1009
73- روح 25 خرداد 1384 1072
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 958
75- کار 25 خرداد 1384 1027
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1172

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما