دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1190
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 941
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1188
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1137
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1178
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1092
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1130
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1081
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1231
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1154
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1119
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1133
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 996
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1315
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1135
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2075
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1327
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1298
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1314
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 871
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 876
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 865
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 805
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 817
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 834
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 841
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 859
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 832
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 845
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 802
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 891
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 855
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 831
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 820
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 798
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 770
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1085
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 817
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 789
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 773
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 829
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 772
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 791
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 789
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 796
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 786
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 766
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 781
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 841
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 815
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 767
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 792
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 766
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 829
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 771
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 768
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 778
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 795
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 781
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 832
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 803
61- در حضور من 25 خرداد 1384 776
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 903
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 766
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 828
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 847
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 840
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 863
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 842
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 857
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 872
71- خدا 25 خرداد 1384 846
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 854
73- روح 25 خرداد 1384 889
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 778
75- کار 25 خرداد 1384 867
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 954

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما