دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1217
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 954
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1208
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1155
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1200
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1109
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1149
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1098
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1247
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1169
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1135
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1149
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1012
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1328
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1154
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2093
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1353
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1328
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1334
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 886
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 888
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 881
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 817
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 830
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 851
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 855
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 876
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 847
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 864
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 820
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 908
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 872
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 847
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 834
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 814
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 785
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1112
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 830
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 806
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 787
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 845
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 785
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 806
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 802
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 812
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 805
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 780
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 796
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 857
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 830
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 780
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 812
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 783
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 845
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 787
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 785
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 795
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 812
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 799
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 847
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 817
61- در حضور من 25 خرداد 1384 791
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 920
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 782
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 844
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 862
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 858
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 878
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 855
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 870
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 883
71- خدا 25 خرداد 1384 861
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 869
73- روح 25 خرداد 1384 905
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 791
75- کار 25 خرداد 1384 883
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 971

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما