دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1322
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 1036
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1299
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1232
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1294
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1197
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1229
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1178
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1328
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1251
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1218
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1238
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1090
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1406
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1229
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2181
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1468
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1455
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1440
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 971
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 959
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 965
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 902
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 910
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 934
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 931
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 960
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 925
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 940
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 897
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 1016
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 947
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 921
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 898
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 879
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 852
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1217
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 902
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 873
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 854
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 918
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 848
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 871
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 873
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 886
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 880
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 852
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 862
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 930
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 895
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 840
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 877
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 854
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 910
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 859
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 853
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 862
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 875
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 862
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 905
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 883
61- در حضور من 25 خرداد 1384 851
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 976
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 851
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 918
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 931
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 926
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 943
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 933
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 943
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 958
71- خدا 25 خرداد 1384 935
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 940
73- روح 25 خرداد 1384 987
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 883
75- کار 25 خرداد 1384 959
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1068

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما