دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1127
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 887
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1137
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1079
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1126
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1046
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1076
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1029
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1177
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1103
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1069
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1076
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 946
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1264
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1087
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2005
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1228
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1200
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1244
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 820
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 829
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 815
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 757
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 768
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 781
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 786
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 805
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 778
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 796
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 752
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 836
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 806
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 785
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 773
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 751
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 723
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1023
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 768
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 743
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 726
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 783
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 728
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 744
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 743
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 748
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 737
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 718
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 733
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 792
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 764
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 720
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 745
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 720
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 782
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 725
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 722
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 730
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 750
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 732
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 784
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 752
61- در حضور من 25 خرداد 1384 731
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 853
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 714
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 777
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 798
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 789
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 803
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 794
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 809
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 822
71- خدا 25 خرداد 1384 795
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 808
73- روح 25 خرداد 1384 840
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 725
75- کار 25 خرداد 1384 820
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 891

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما