20- هم اکنون بیدار شوید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباهم اکنون بیدار شویداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

من انتظار ندارم آنچه که می خواهم بدانید را در یک آن درک کنید. این بسته به من است که طی اعصار و قرون متمادی شما را بیدار نمایم، و بذر را در اذهان محدودتان بیفشانم که به موقع خود و با دقت و توجه شما ریشه گرفته شکوفا گردد و میوه دانش حقیقی که شما وارث آن می باشید بعمل آید. از طرف دیگر اگر در اثر نادانی اصرار ورزید که راه خود را طی نمایید هیچکس از انتخابی که برای پیشرفت     نموده اید نمی تواند شما را باز دارد. زیرا آن نیز پیشرفت است که اگر چه آهسته و دردناک می باشد اما سرانجام بعد از تولدهای بیشمار موجب می شود آنچه را « هم اکنون » از شما می خواهیم بدانید را تشخیص دهید. برای آنکه خود را از گرفتاری بیشتر در عالم مجاز و عذاب خود ساخته که شدت آن به اندازه جهل شما از هدف حقیقی   می باشد نجات دهید هم اکنون بیدار شوید.

اوتار مهربابا

 

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما