26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباآنچه را من می خواهم شما بخواهیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

در عوض این که بخواهید آنچه را که شما می خواهید من بخواهم همیشه خواست مرا انجام دهید. اغلب شما می خواهید که خواست من این باشد که خواست شماست. آنگاه که به اخذ رضایم بخواست خود موفق می شوید، شادمان گشته به دیگران می گویید که همان خواست من بوده است!....

می دانم خواست مرا خواست خود نمودن برایتان آسان نیست. در واقع محال است که خواست خود را خواست من سازید زیرا برایتان امکان ندارد چنانچه باید و شاید به من مهر و عشق ورزید. لااقل از من مخواهید که همیشه خواستم خواست شما باشد، بلکه با دل و جان در انجام آنچه را که می خواهم نهایت همت را بنمایید. فقط عشق سوزان نسبت به من شما را در فرمانبرداری و انجام آنچه را که می خواهم توانا می سازد.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما