28- به من نزدیکتر شوید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابه من نزدیکتر شویداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       وقتی شما با من صمیمی تر می شوید و فرصتهایی برای بیشتر نزدیک شدن به من را بدست میآورید، تمام آنچه که در شما خوب است و تمام آنچه که در شما بد است همچون جرقه هایی خارج می شود... تمامی تاثیرات گذشته (سانسکاراهای تجمع یافته گذشته) مربوط به چیزهای مجازی که شامل خوب و بد می باشد خارج می شوند... قربت با من، صمیمیت با من، آن توده سانسکاراها را تغییر  می دهد و گاهی شما جرقه هایی از خوبی و بدی را می بینید که خارج می شوند.

       وقتی شما به خدا وصل می شوید شادمانی که تجربه می کنید جاویدان و نامحدود است. این شادمانی لاینقطع و پیوسته است. حیات ابدی نه بند و گرفتاری میشناسد، نه زوال پذیر است و نه غم و اندوه می شناسد.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما