42- به سوی من بیایید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابسوی من بیاییداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

       با ایمان، عشق و نیایش و اشتیاق برای دریافت عشق و فیض الهیم به سوی من بیایید.

       من می خواهم شما بخاطر بسپارید که با افکار دنیوی نزد من نیایید. بیایید تا عشق مرا دریافت نمایید. همچنین بخاطر داشته باشید آنکه با من دوست می شود همه چیز حتی خودش را از دست می دهد _ آنموقع من وصال خدا را می دهم.

       من به همه شما که نزد من آمده اید و آنها که می خواهند نزد من بیایند اعلام می دارم که هرگز با اشتیاق و آرزو برای ثروت یا چیزهای دنیوی نباید نزد من بیایید بلکه فقط نزد من بیایید تا با اشتیاقی آتشین همه چیز خود _ جسم، ذهن و متعلقات _ همراه با تمام بستگی هایشان را به من بدهید.

       وقتی نزد من می آیید آماده باشید تا بیشتر از سکوتم دریافت کنید تا کلامم.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما