45- برای همیشه بیدار شوید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابرای همیشه بیدار شویداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

وقتی شما « بیدار » شوید در می یابید که رویای عظیم که شامل تمامی جنبه های گوناگون و مجازی رویا می باشد برای همیشه محو گردیده. بهشت و دوزخ و همچنین تمام منازل و آسمانها در درون شما محو می شوند تا بعنوان هیچ باقی بمانند. در این « حالت بیداری » جا برای هیچ چیز وجود ندارد مگر شما _ خودی حقیقی، هستی جاویدان و نامحدود. این تنها تجربه ای است که ارزش تجربه نمودن و جستجو را دارد. برای کسب این تجربه شما باید در قدوم مرشد کامل خاک شوید _ یعنی هیچ گردید. و وقتی شما کاملا هیچ شدید همه چیز می شوید. همین که من در دل شما بیدار شدم شما نیز برای همیشه بیدار می مانید.

اوتار مهربابا

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما