47- مرا خدا بدانید

در . منتشر شده در دعوت مهربابامرا خدا بدانیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

          خدا به شما از سایه تان نزدیکتر است. در واقع خدا نه تنها در درون شماست بلکه خود شماست. دست شما به خدا نمی رسد زیرا از طریق ذهن که او را به هدفی پوچ و واهی مبدل می سازد به جستجوی او می پردازید.

منم خدا _ خدای ماوراء و خدا در جامه انسانی. با عنایت فرصتهای بیشمار به مصاحبت خودم، هردم شما را بخویش نزدیکتر   می سازم. اما آشنایی معمولا موجب می شود فراموش کنید که من خدا هستم.... من بر تمام آنچه که روی خواهد داد واقفم. هر آنچه که اتفاق اُفتد بدون خواست من روی نمی دهد. من دانسته اتفاقات را به سیر طبیعی خودشان واگذار می کنم.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما