50- دانش ابدی را بدست آورید

در . منتشر شده در دعوت مهربابادانش ابدی را بدست آوریداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

دانش ( خویشتن شناسی )، مجازها و شکها و نگرانی ها را ریشه کن می سازد و رنج و عذاب ظاهری بلافاصله به آرامش ابدی و خوشحالی جاویدان که هدف هستی است مبدل می گردد.امیدوار نباشید زیرا این دانش، ماورای امید و خواستن است. استدلال نکنید زیرا این دانش، در خیال یا فکر نمی گنجد. تردید بخود راه ندهید زیرا این دانش، یقین یقین هاست. حیات نفس را زنده نگاه ندارید زیرا اذهانی که در آنها شهوت، حرص، کذب و ناپاکی وجود داشته باشد نمی توانند به این دانش برسند. خدا را همچون جان جانان خود دوست بدارید و در اوج این عشق این دانش قرار دارد.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما