61- در حضور من

در . منتشر شده در دعوت مهربابادر حضور مناوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

برای این که بیشتر و بیشتر به خدا نزدیک گردید باید بیشتر و بیشتر از « من »، « مال من »، « به من »، « مرا » و امثال آن دوری گزینید. نباید دنیا را کنار بگذارید بلکه نفس خود را ترک کنید. این کار هرچند محال بنظر می آید، بسیار آسان است و با نظر عنایتم ترک آن امکان دارد و مسلما برای جاری نمودن امواج همین فیض آمده ام.

نفس مجازی با دوز و کلک شما را از هستی حقیقی دور می دارد. نفس مجازی حتی به لباس صداقت ملبس گشته و خود را میفریبد. مثلا نفس مدعی است که « من بابا را دوست دارم ». اگر شما حقیقتا بابا را دوست می داشتید نفس مجازی شما این چنین بیانی را ابراز نمی داشت. نفس بجای این که خود را در عشق محو سازد ادعا دارد که « من » بابا را دوست دارم.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما