62- راه دوست داشتن خدا

در . منتشر شده در دعوت مهرباباراه دوست داشتن خدااوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

شما نباید چیزی را ترک کنید. شما می توانید یک زندگانی خانوادگی را در پیش بگیرید و در دنیا باشید. شما می توانید به هر کار و شغلی که دارید مشغول باشید اما یک کار را همیشه انجام دهید. همیشه به من فکر کنید و همیشه سعی کنید سایرین را حتی به قیمت خوشحالی خودتان خوشحال نمایید.

شما باید بطور معمولی زندگی کنید و بابا را دوست بدارید و به وجود خودتان دلبند نباشید. آن موقع پرده ای از عشق بابا خواهید داشت که شما را از دنیا محافظت خواهد کرد.

بهترین راه برای پاک ساختن دل، یک زندگانی معمولی و دنیوی را در پیش گرفتن است که به شما کمک می کند تا در میان وظایف  روزمره، مسئولیتها، دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی ها و غیره بتوانید زندگی کنید. تمامی اینها خود می توانند وسیله ای شوند برای پاک شدن دل.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما