74- هدف زندگی

در . منتشر شده در دعوت مهرباباهدف زندگیاوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

نه با دنبال نمودن خوشحالی یا امنیت شخصی بلکه با ایثار دوباره و دوباره زندگانی در راه خدمت به سایرین دسترسی به حقیقت که کامل و بی نظیر است امکان پذیر می باشد. با فرار از زندگی نمی توان خدا را یافت بلکه با برقرار نمودن وحدت با یکتایی که در همه هست امکان پذیر است. پاکی، عشق و خدمت، جان کلام زندگی روحانی است.

***

آنها که دلهای خود را از سم تلخ خودخواهی، نفرت و حرص پاک می سازند خویشتن را چون خدا می یابند. حقیقت زندگی الهی یک امید نیست بلکه حقیقت است و سایر چیزها وهم و مجاز. ایمان داشته باشید و نجات می یابید. عشق داشته باشید و بر نفس پر از امیال که بر هستی شما سایه افکنده پیروز خواهید شد.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما