12- به هدف زندگانی دست یابید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابه هدف زندگانی دست یابیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

ساده ترین راه رسیدن به هدف زندگی آنست که از طریق عشق  « همه چیز را ترک نموده و از من پیروی کنید ». مقصود من این نیست که خانه و خانواده خود را ترک کنید و نزد من آیید. مقصود من این است که در منزل نزد خانواده خود بمانید اما مرا آنچنان که من می خواهم دوست بدارید _ بیش از همه مرا دوست بدارید. این ساده ترین راه است. باز هم راه ساده تر برای دستیابی به هدف، اطاعت از من است _ اطاعت بدون چون و چرا. این کار ساده تر از ساده ترین است. سعی کنید. اگر سعی کنید من به شما کمک خواهم نمود. همین که تصمیم به اطاعت گرفتید دیگر به خودتان تعلق نخواهید داشت. کمترین ریا شما را از تصمیم باز می دارد و همه چیز را به نمایش مضحکی مبدل می سازد.

هر چه را می گویم انجام دهید، حتی به قیمت جانتان. و اگر صددرصد با خلوص کامل و به هر قیمت از من اطاعت نمایید، این کار بالاتر از عشق خواهد بود.

اوتار مهربابا

www.meherbabairani.com

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما