کذب و مجاز را تسلیم نمایید

در . منتشر شده در رضایت و تسلیمکذب و مجاز را تسلیم نمایید

اگر خدا را می خواهید باید فقط خدا را بخواهید. اگر بخواهید حقیقت را تجربه کنید دسترسی به خدا امکان پذیر می گردد. و بهای آن چیست؟ هستی مجزای شما. وقتی تمام کذب و مجاز را تسلیم نمودید وارث حقیقت می شوید که این حقیقت، وجود خود شماست.

اوتار مهربابا

Tags: کذب و مجاز را تسلیم نمایید

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3

اشتراک در خبرنامه