هفت حقیقت مهربابا

در . منتشر شده در گفتارهای اوتار مهربابا 

وجود، عشق، ايثار، كناره گيري، دانش، كنترل و تسليم

 

1- تنها وجــودحقيقي، هستي خداوند يكتا و واحد است كه خوديِ حقيقيِ هر نفس ِ محدود مي باشد.

 

2- تنها عشــق حقيقي، محبت براي خداوند لايتـناهي است كه اشـتيـاقي شـديـد براي مشـاهده، شـناخت و وحدت با اين حقيقت يعني خدا به وجود مي آورد.

 

3- تنها ايثـــار حقيقي آن است كه به دنبال اين عشق همه چيز؛ بدن، فكر، مقام، رفاه، و حتي خود زنـدگي فدا گردد

 

 4- تنها كنــاره گيري حقيقي آن است كه حتي در حين انجام وظايف دنيوي از تمامي افكار و آرزوهاي خودخواهانه دوري شود.

 

5- تنها دانـــش حقيقي اين دانش است كه خـداونـد در ضـمـير افـراد خـوب و بـد، اوليا و گناه كاران موجود است. اين دانش مستلزم اين است كه چنانچه موقعيت ايجاب كند به طور مسـاوي بدون انتظار پاداش به همه كمك كنيد و اگر مجبور شديد كه در مشاجره اي شركـت كنيد بدون كوچـكترين اثري از دشـمني يا نفرت عمل نمایید. با احساس بـرادرانه و خـواهرانه نـسـبت به همنوع، در خوشبخت نمودن آنها كوشا باشيد و با پندار، گفتار و كردار به كسي آزار نرسانيد حتي به آنهایی كه به شما آزار مي رسانند.

 

6- تنها كنترل حقيقي جلوگيري نفس از غرقه شدن در امـيال پسـت است كه تـنها راه پاك شدن كامل شخصيت است.

 

7- تنها تسـلـيم حقيقي آن است كه سكون توسط هيچ موقعيت نامساعدي به هم نخورد و فرد در ميان همه نوع مشقات با آرامش كامل به مشيت خداوند تسليم باشد.

 

 
 
 

 

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما