• از مسئولیهای خود شانه خالی نکنید
  • خدا را صادقانه و در سکوت دوست بدارید
  • معشوق را فقط در درون خویش میتوانید بیابید
  • از مسئولیهای خود شانه خالی نکنید - اوتار مهربابا
  • خدا را صادقانه و در سکوت دوست بدارید - اوتار مهربابا
  • معشوق را فقط در درون خویش میتوانید بیابید - اوتار مهربابا

به خدا کاملا اعتماد کنید و او تمام مشکلات شما را حل خواهد کرد. با اخلاص همه چیز را به او بسپارید و او به همه چیز رسیدگی خواهد کردفرشته ها و عشق آنها

فرشتگان عشق دارند اما این عشق بصورت روحانی نیست. پس آنها نمی توانند پاراماتما را دریابند.(۱) بدرستی گفته شده:
"قدسیان را عشق هست و درد نیست."(۲)
فرشتگان عشق دارند ولی درد یا بیقراری برای عشق الهی ندارند.

اوتار مهربابا - پیش از اسفند ماه 1307
از یادداشتهای دیکته شده توسط مهربابا
برگردان: meherbabairani.org

توضیحات:

۱) پاراماتما(Paramātmā) در الهیات هند نام خداوند یا همان "روح کل" و "الله" است. اوتار مهربابا "آتما" را روح انفرادی یا قطره، و "پاراماتما" را روح کل یا اقیانوس بیان کرده اند.
۲) این شعر از عطار در دفتر منطق الطیر است. مهربابا عطار را مرشد کامل معرفی کرده اند. در پست بعدی این شعر زیبا را بصورت کامل خواهیم گذاشت.آخرين اخطار اوتار مهربابا به كساني كه به او عشق مي ورزند، از او اطاعت مي كنند و همه آنهايي كه خواستشان اين است

اخطار اوتار مهربابا

اين خواست باباست كه همه كساني كه به او عشق مي ورزند بدانند كه:

ما در مقطع بسيار حساسي كه در اين دوره اوتاري هستيم و اين كه عاشقان او بايد نهايت تلاششان را بكنند تا دامن او را نگه دارند تا دامن او تحت هيچ شرايطي از دستشان نلغزد.

اين مسئله بسيار مهم است كه عشاق او، مخصوصاً در اين زمانه، تسليم شهوت نشوند. وسوسه ها زياد هست و خواهد بود، اما عشق شما به او بايد زيادتر باشد. او را از صميم قلب به ياد بسپاريد و از هرجايي كه زمين خورديد، برخيزيد و به عشق او و به خاطر خدمت به او به جلو گام برداريد.

و هم چنين بسيار مهم است كه عاشقان او در اين عصر "دوره اوتاري" حساس از افرادي كه ادعاي قداست و پرهيزگاری و تصاحب قدرت های ماوارءالطبيعه می كنند برحذر باشند. هرچقدر هم كه اين افراد پرهيزگار به نظر بيايند، يك بابادوست، هرگز نبايد پارسايي اين افراد را با الوهيت اوتار اشتباه بگيرد.

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما