• خدا را صادقانه و در سکوت دوست بدارید
  • معشوق را فقط در درون خویش میتوانید بیابید
  • از مسئولیهای خود شانه خالی نکنید
  • خدا را صادقانه و در سکوت دوست بدارید - اوتار مهربابا
  • معشوق را فقط در درون خویش میتوانید بیابید - اوتار مهربابا
  • از مسئولیهای خود شانه خالی نکنید - اوتار مهربابا

به خدا کاملا اعتماد کنید و او تمام مشکلات شما را حل خواهد کرد. با اخلاص همه چیز را به او بسپارید و او به همه چیز رسیدگی خواهد کردکتاب "دعوت" اوتار مهربابا را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

{jd_file file==2}

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما