دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1364
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 1067
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1327
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1267
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1319
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1223
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1259
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1206
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1353
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1280
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1255
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1270
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1118
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1437
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1257
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2216
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1509
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1498
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1470
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 993
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 985
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 1004
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 939
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 941
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 961
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 958
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 990
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 951
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 967
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 926
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 1044
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 976
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 949
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 927
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 904
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 879
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1250
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 926
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 896
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 882
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 938
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 873
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 895
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 894
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 908
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 904
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 876
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 882
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 950
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 913
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 857
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 903
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 875
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 931
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 878
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 875
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 889
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 896
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 883
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 927
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 905
61- در حضور من 25 خرداد 1384 881
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 999
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 873
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 942
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 951
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 962
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 972
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 954
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 968
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 988
71- خدا 25 خرداد 1384 964
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 968
73- روح 25 خرداد 1384 1014
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 908
75- کار 25 خرداد 1384 983
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1103

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما