دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1485
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 1150
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1427
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1355
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1397
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1316
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1358
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1290
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1437
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1364
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1342
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1354
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1199
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1526
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1347
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2321
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1635
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1631
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1579
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 1077
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 1077
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 1080
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 1031
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 1025
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 1045
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 1042
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 1084
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 1026
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 1045
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 1001
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 1135
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 1065
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 1040
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 1007
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 985
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 967
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1347
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 1015
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 980
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 966
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 1015
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 952
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 992
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 974
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 984
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 1002
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 953
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 961
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 1026
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 989
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 929
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 980
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 949
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 1001
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 956
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 959
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 961
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 969
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 949
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 999
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 979
61- در حضور من 25 خرداد 1384 945
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 1099
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 952
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 1010
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 1017
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 1029
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 1048
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 1022
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 1046
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 1072
71- خدا 25 خرداد 1384 1048
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 1040
73- روح 25 خرداد 1384 1108
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 989
75- کار 25 خرداد 1384 1058
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1220

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما