دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1384
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 1080
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1345
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1278
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1332
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1236
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1274
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1218
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1365
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1293
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1269
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1289
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1132
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1451
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1272
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2236
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 1527
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1521
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1484
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 1011
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 997
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 1017
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 953
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 955
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 973
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 969
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 1003
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 962
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 979
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 937
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 1059
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 991
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 964
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 937
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 913
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 892
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1264
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 940
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 904
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 897
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 951
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 884
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 908
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 907
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 917
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 916
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 887
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 895
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 962
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 921
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 864
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 912
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 884
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 939
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 891
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 892
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 895
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 906
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 893
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 936
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 917
61- در حضور من 25 خرداد 1384 889
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 1009
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 882
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 949
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 962
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 971
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 983
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 963
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 983
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 1003
71- خدا 25 خرداد 1384 978
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 977
73- روح 25 خرداد 1384 1027
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 922
75- کار 25 خرداد 1384 992
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1127

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما