دعوت مهربابا

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
دیباچه دعوت مهربابا 22 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1885
01- به دعوتم گوش فرا دهید 22 خرداد 1384 1474
02- نگران نباشید 22 خرداد 1384 1752
03- خوشحال باشید 22 خرداد 1384 1705
04- زندگانی خود را در قدوم من قرار دهید 22 خرداد 1384 1697
05- راههای مرا بدانید 22 خرداد 1384 1661
06- از آن من شوید 22 خرداد 1384 1673
07- فرامین من 22 خرداد 1384 1612
08- شما خوشبخت هستید 22 خرداد 1384 1753
09- خود را گم کنید 22 خرداد 1384 1659
10- به خدا معتاد شوید 22 خرداد 1384 1701
11- هدیه عشق الهی را بدست آورید 23 خرداد 1384 1666
12- به هدف زندگانی دست یابید 23 خرداد 1384 1542
13- در انتظار پاداش نباشید 23 خرداد 1384 1831
14- بدانید که من بالاترین بالاترها هستم 23 خرداد 1384 1648
15- شما چطور باید نزد من آیید 23 خرداد 1384 2671
16- مرا دانای کل بدانید 23 خرداد 1384 MeherBabaIrani 2098
17- روی خود را به سمت من نگه دارید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 2057
18- خود را از بند آزاد سازید 23 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1974
19- به آنسوی مذهب راه یابید 23 خرداد 1384 1376
20- هم اکنون بیدار شوید 23 خرداد 1384 1390
21- خدا را دوست خواهید داشت: 23 خرداد 1384 1420
22- مردم را بسوی حقیقت فرا خوانید 23 خرداد 1384 1341
23- خواست من از شما 23 خرداد 1384 1335
24- ایمان خود را صاحب شوید 23 خرداد 1384 1354
25- بی آرزو باشید 23 خرداد 1384 1347
26- آنچه را من می خواهم شما بخواهید 23 خرداد 1384 1385
27- کارکنان من باید چون خاک شوند 23 خرداد 1384 1345
28- به من نزدیکتر شوید 23 خرداد 1384 1356
29- مرا همراه خود داشته باشید 23 خرداد 1384 1300
30- آنچه در مورد من احساس می کنید بگویید 23 خرداد 1384 1461
31- اقیانوس عشق 23 خرداد 1384 1376
32- به او خدمت کنید که به همه خدمت می کند 23 خرداد 1384 1353
33- با خود و خدا صدیق باشید 23 خرداد 1384 1315
34- خود را به مرشد خویش تسلیم نمایید 23 خرداد 1384 1294
35- تسلیم اراده من باشید 23 خرداد 1384 1290
36- از ته دل دعا کنید 23 خرداد 1384 1711
37- آغاز مرگ 23 خرداد 1384 1332
38- همه کارها را برای من انجام دهید 23 خرداد 1384 1271
39- یک دل داشته باشید 23 خرداد 1384 1268
40- مرا در سکوت دوست بدارید 23 خرداد 1384 1322
41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید 24 خرداد 1384 1263
42- به سوی من بیایید 24 خرداد 1384 1299
43- به بیکرانی خویش پی برید 24 خرداد 1384 1280
44- مطیع من باشید 24 خرداد 1384 1286
45- برای همیشه بیدار شوید 24 خرداد 1384 1310
46- جویای کشور خاکی نباشید 24 خرداد 1384 1251
47- مرا خدا بدانید 24 خرداد 1384 1255
48- سعی نکنید مرا با عقل خود درک کنید 24 خرداد 1384 1367
49- خود را نزدیک من نگاه دارید 24 خرداد 1384 1285
50- دانش ابدی را بدست آورید 24 خرداد 1384 1231
51- مرا به خاطر خودم دوست بدارید 24 خرداد 1384 1289
52- مرا دایم در یاد داشته باشید 25 خرداد 1384 1248
53- دل خود را از اجانب خالی کنید 25 خرداد 1384 1289
54- تسلیم خواست من باشید 25 خرداد 1384 1298
55- به من ایمان کامل داشته باشید 25 خرداد 1384 1254
56- از رنج و عذاب نهراسید 25 خرداد 1384 1277
57- دل خود را پاک نگه دارید 25 خرداد 1384 1285
58- پیامبر واقعی من باشید 25 خرداد 1384 1256
59- آرزوی یکی شدن با خدا 25 خرداد 1384 1295
60- به دست آوردن الوهیت 25 خرداد 1384 1263
61- در حضور من 25 خرداد 1384 1244
62- راه دوست داشتن خدا 25 خرداد 1384 1396
63_ بهشت را در دنیا تجربه کنید 25 خرداد 1384 1253
64- من شما هستم 25 خرداد 1384 1310
65- احساس ناتوانی نکنید 25 خرداد 1384 1328
66- مرکز خود را در من نگه دارید 25 خرداد 1384 1387
67- دامن مرا محکم بگیرید 25 خرداد 1384 1345
68- مرا حمایت کنید تا در آگاهیم سهیم گردید 25 خرداد 1384 1323
69- عشق حقیقی 25 خرداد 1384 1397
70- به دستورات من عمل کنید 25 خرداد 1384 1364
71- خدا 25 خرداد 1384 1358
72- بیدار کننده 25 خرداد 1384 1348
73- روح 25 خرداد 1384 1430
74- هدف زندگی 25 خرداد 1384 1288
75- کار 25 خرداد 1384 1377
76- مهر خدایی 25 خرداد 1384 مهربابا ایرانی 1605

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما