35- تسلیم اراده من باشید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباتسلیم اراده من باشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

        به قسمت و سرنوشت خود قانع باشید _ چه فقیر یا ثروتمند، خوشبخت یا بدبخت. بدانید که خدا آن را برای نفع شما طراحی نموده است. تسلیم مشیت او باشید.

       کاملا تسلیم اراده من باشید، تا اراده من اراده شما شود.

       بعضی کار را دوست دارند، بعضی بازی، اما اگر آن را برای من انجام دهید یکی می شود _ این است ودانتا (Vedanta) باختصار.

       من می خواهم که زیر فشار جریانات زندگی خونسرد باشید. زیرا شرایط هر چه باشند آفریده من هستند.

       اگر قسمت و سرنوشت خود را با صبر و قناعت تحمل کرده و آن را خواست خدا بدانید خدا را دوست می دارید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما