41- به دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابه دیگران خدمت کنید همان طوری که به من خدمت می کنیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

خوشحالی واقعی در دیگران را خوشحال نمودن نهفته است. آرزوی واقعی آرزویی است که شما را به کمال می رساند تا این که سایرین را به کمال برسانید. کمتر برای خود زندگی کنید و بیشتر برای سایرین زنده باشید. به دیگران خدمت کنید با علم بر این که در آنها به من خدمت می کنید.

       وقتی شما به همنوع خود خدمتی بی ریا انجام می دهید، بخدا خدمت می کنید. معنی خدمت بی ریا این است که خدمت باید بقدری طبیعی باشد که حتی این فکر که شما خدمت می کنید نیز وجود نداشته باشد. مفهوم صفت صداقت خدا این است که شما به سایرین خدمت می کنید تا آنها را حتی بقیمت خوشحالی خودتان خوشحال سازید. صداقت ایجاب می کند در خدمتی که انجام می دهید بوق و کرنا نزنید و همان طوری که با عزیزان خود رفتار می کنید با سایرین نیز رفتار نمایید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما