45- برای همیشه بیدار شوید

در . منتشر شده در دعوت مهربابابرای همیشه بیدار شویداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

وقتی شما « بیدار » شوید در می یابید که رویای عظیم که شامل تمامی جنبه های گوناگون و مجازی رویا می باشد برای همیشه محو گردیده. بهشت و دوزخ و همچنین تمام منازل و آسمانها در درون شما محو می شوند تا بعنوان هیچ باقی بمانند. در این « حالت بیداری » جا برای هیچ چیز وجود ندارد مگر شما _ خودی حقیقی، هستی جاویدان و نامحدود. این تنها تجربه ای است که ارزش تجربه نمودن و جستجو را دارد. برای کسب این تجربه شما باید در قدوم مرشد کامل خاک شوید _ یعنی هیچ گردید. و وقتی شما کاملا هیچ شدید همه چیز می شوید. همین که من در دل شما بیدار شدم شما نیز برای همیشه بیدار می مانید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما