58- پیامبر واقعی من باشید

در . منتشر شده در دعوت مهرباباپیامبر واقعی من باشیداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

آنها که مرا حقیقتا دوست دارند کانونها و مراکز من در جهان هستند. یک بابا دوست در هر جایی که هست باید کانون بابا باشد و پیام ابدی عشق الهی را انتشار داده، با عشق، ایثار و صداقت زندگانی نماید.

وقتی پیام ابدی عشق مرا به سایرین می دهید ابتدا به آنها نشان دهید که شما حقیقتا مرا دوست دارید. آنها را فقط وادار به خواندن کتابها و پیامهای من ننمایید. بیش از این انجام دهید. چنان با عشق، ایثار، بخشش و تحمل زندگی کنید که سایرین مرا دوست بدارند. اگر بجای انجام کار واقعی که عشق ورزیدن است شما اقدام به انجام کار متشکل و تبلیغاتی نمایید پوچ و بی معنی خواهد بود. من احتیاج به تبلیغات ندارم. اگر شما نمی توانید با عشق و صداقت زندگی کنید باید دست از کار نمودن برای من بردارید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما