66- مرکز خود را در من نگه دارید

در . منتشر شده در دعوت مهربابامرکز خود را در من نگه داریداوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

 

آنچه را می گویم انجام دهید و بقیه را به من بسپارید. اما آنچه را می گویم انجام دهید... وقتی اقیانوس را می بینید مرا به صورت اقیانوس ببینید _ من اقیانوس هستم. وقتی امواج اقیانوس را می بینید فکر کنید، این باباست.

مرکز و نقطه اتکاء خود را در بابا حفظ کنید. من با شما و همراه شما هستم. شما نباید درباره چیزی نگران باشید. من برای ابد با شما و همراه شما هستم.

تو.... یکی از سنگهای من هستی که می توانم به آن اعتماد داشته باشم. می توانم قول دهم که مطمئنا تا موقع وصل همواره نزدیک من خواهی بود. بیش از این چه می خواهی؟ چه هست که بخواهی؟ من با تو زیاد صحبت نمی کنم زیرا بدون صحبت قابل درک است. تو آن را میدانی. آن در درون است.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما