01- به دعوتم گوش فرا دهید

در . منتشر شده در دعوت مهربابا

 اوتار مهربابا

به دعوتم گوش فرا دهید

در هر دوره و زمان که مشعل تقوی کم نور می شود اوتار بار دیگر ظهور می کند تا مشعل عشق و حقیقت را دوباره روشن نماید. دوران بعد از دوران در میان فریاد جدایی ها، جنگها، ترس و هرج و مرج دعوت اوتار به گوش می رسد:

((همه به سوی من بیایید))

موقع آن فرا رسیده و من دعوت را تکرار می نمایم و از همه می خواهم که به سوی من بیایند.

من در گذشته تاکید نموده ام، اکنون به شما می گویم و برای ابد در هر عصر و هر زمان تکرار می نمایم که جامه و لباس زندگی را رها کنید تا این که به هستی که جاودانه از آن شماست پی ببرید.

من فقط یک پیام دارم و آن را در هر عصر و زمان برای همگان تکرار می نمایم: خدارا دوست بدارید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما