02- نگران نباشید

در . منتشر شده در دعوت مهربابانگران نباشید

آواتار مهر بابا _ Avatar Meher Baba

 درباره هیچ چیز نگران نباشید. همواره به من فکر کنید. تنها من وجود دارم، تنها من حائز اهمیت هستم.

نگران نباشید بلکه مرا بیشتر و بیشتر دوست بدارید. در هر امتحان و مشکلی که ممکن است با آن مواجه باشید، دامن مرا محکم بگیرید.

بیشتر و بیشتر به من فکر کنید و تمام نگرانیهای شما هیچ خواهند شد زیرا آنها در واقع هیچ هستند و اراده من این را در شما و در همه بیدار خواهد نمود.

اگر بایست نگران باشید، نگران باشید که چگونه باید مرا دائم به خاطر بسپارید. این نگرانی ارزشمند است زیرا پایان نگرانی را فراهم می آورد. بنابراین نگران این باشید که مرا فراموش نکنید.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما