08- شما خوشبخت هستید

در . منتشر شده در دعوت مهربابااوتار مهربابا _ Avatar Meher Baba

شما سعادتمند هستید

 

شما سعادتمند هستید که اوتار را در میان خود دارید. دوستداران من سعادتمندند که خدا در جسم انسانی را در میان خود دارند. فقط یک نظر من کافیست که هر چه را که احتیاج دارید به شما بدهد. نظر من می تواند جهت دید شما را به سمت درون بگرداند. شما بدون هیچ گونه تغییر ظاهری اینجا خواهید نشست اما شما به آنچه که حقیقتا هستید تغییر ماهیت می یابید. برای آن لحظه باید صبر کنید. آن لحظه نزدیک است اما برای آن شما باید مرا از صمیم دل دوست بدارید در غیر این صورت آن لحظه را از دست خواهید داد. اگر درب شما را بکوبم و شما خواب باشید من خواهم رفت. در دوره های اوتاری لزومی ندارد که سفر درونی طی مراحلی انجام گیرد. اگر فیض اوتار نصیب شما گردد او شما را از جایی که هستید به جایی که خدا می خواهد می رساند.

اوتار مهربابا

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما