اوتار کیست؟

اغلب رهروان حقیقت و کسانی که مشتاق معنویت هستند واژه ی "اوتار" یا "آواتار" (Avatar) را شنیده اند. اما دیده شده که درک و شناخت کاملی از این واژه را ندارند و نهایتا تعاریفی از قبیل: استاد کامل، مرشد، پیر، خدای زنده و ... را شنیده یا بیان میکنند. اگرچه میتوان تمام این تعریفها را به اوتار نسبت داد اما "اوتار" یک تعریف و ماهیت کلی و دقیق دارد که مناسب و لازم است که نسبت به این واژه ی ربانی و بزرگ شناخت پیدا کنیم.

برای آنها که مهربابا را اوتار میدانند و یا در حال شناخت شخصیت و هویت مهربابا و دریافت اطلاعاتی از ایشان هستند بهتر است که بر تعریف اوتار بهتر واقف شوند. مهربابا خود را اوتار زمان معرفی کرده اند و بهتر آنکه این ادعا را بهتر درک کرده و بسنجیم. در این بخش توضیحات جامعی درباره ی ماهیت و واژه و شخصیت اوتار، آورده شده که باعث میشود افراد شناخت بیشتری با شخصیت حقیقی مهربابا پیدا کنند. هرچند مهربابا فرموده اند که من برای هرکس همان هستم که او دوست دارد و می اندیشد. اما در حین نزول به این حالتهای محدود، او خود اوتار زمان و همان است که خود اعلام میدارد.

عنوان تاریخ ایجاد نویسنده کلیک ها
اوتار کیست (1) 09 شهریور 1386 مهرباباایرانی 5904
اوتار کیست (2) 09 شهریور 1386 مهرباباایرانی 2842
اوتار کیست (3) 09 شهریور 1386 مهرباباایرانی 3369
اوتار کیست (4) 09 شهریور 1386 مهرباباایرانی 3761

Tags: استاد کامل آواتار avatar اوتار

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما