فرشته ها - فرزندان خداوند

نوشته شده توسط مهرباباایرانی در . منتشر شده در فرشته هافرشته ها - فرزندان خداوند

این درست است که خداوند فرزندان بی شماری دارد. می توان گفت نیروهای گوناگونی که از او سرچشمه می گیرد فرزندان خداوند هستند. هندوها خداوند را "دِوا" و 330 میلیون قدرتهایش را "دِواها" (فرشتگان) می نامند.

اوتار مهربابا - 17 اکتبر 1922 - بمبئی
لردمهر - بائو کالچوری
برگردان به پارسی: تیم ترجمه مهربابا ایرانی

Tags: لردمهر قدرت دِوا فرشته ها

اشتراک در خبرنامه