اين خواست باباست كه همه كساني كه به او عشق مي ورزند بدانند كه:

نوشته شده توسط مهربابا ایرانی در . منتشر شده در پیامهای اوتار مهرباباآخرين اخطار اوتار مهربابا به كساني كه به او عشق مي ورزند، از او اطاعت مي كنند و همه آنهايي كه خواستشان اين است

اخطار اوتار مهربابا

اين خواست باباست كه همه كساني كه به او عشق مي ورزند بدانند كه:

ما در مقطع بسيار حساسي كه در اين دوره اوتاري هستيم و اين كه عاشقان او بايد نهايت تلاششان را بكنند تا دامن او را نگه دارند تا دامن او تحت هيچ شرايطي از دستشان نلغزد.

اين مسئله بسيار مهم است كه عشاق او، مخصوصاً در اين زمانه، تسليم شهوت نشوند. وسوسه ها زياد هست و خواهد بود، اما عشق شما به او بايد زيادتر باشد. او را از صميم قلب به ياد بسپاريد و از هرجايي كه زمين خورديد، برخيزيد و به عشق او و به خاطر خدمت به او به جلو گام برداريد.

و هم چنين بسيار مهم است كه عاشقان او در اين عصر "دوره اوتاري" حساس از افرادي كه ادعاي قداست و پرهيزگاری و تصاحب قدرت های ماوارءالطبيعه می كنند برحذر باشند. هرچقدر هم كه اين افراد پرهيزگار به نظر بيايند، يك بابادوست، هرگز نبايد پارسايي اين افراد را با الوهيت اوتار اشتباه بگيرد.

 يك بابادوست واقعي بايد به ياد داشته باشد كه از آن دسته افراد كه ادعاي مرشد بودن و مقدس بودن نموده و يا دم از تصاحب قدرت هايي مي زنند كه مي تواند به انسان هاي ديگر كمك كنند، برحذر باشد.

دوستداران بابا و كساني كه به او خدمت مي كنند هرگز نبايد خود را گرفتار اين اشخاص و كارهايشان بكنند چرا كه اين افراد به اسم "كمك به انسانيت" و بدون هيچ احترام و توجه به "مرشدان كامل" و "اوتار زمان" مردم را از راه راست به در مي كنند.

از كساني كه از عرفان سوء استفاده مي كنند تا به اهداف شخصي خود برسند برحذر باشيد. اين گونه افراد مردم را با نام مرشدين و اوتار گول مي زنند.

دوستداران او و كساني كه به او خدمت مي كنند، نبايد خود را شخصاً درگير مسائل خانوادگي يكديگر كنند و احساسشان به خاطر امورات خانوادگي يكديگر خدشه دار نگردد. و اينكه اجازه ندهند تا مسائل شخصي، روابطشان را خراب كرده و بدين واسطه خدمتي كه آنها در راه حقيقت ارائه مي كنند تحت تاثير منفي قرار بگيرد.

او از دوستداران خود و كساني كه به او خدمت مي كنند و سعي در ترويج "پيام عشق" دارند مي خواهد كه "عشق به او" را بين هم تقسيم نموده تا يكدلي و درك يكديگر با عشق ورزي به او ترويج داده شود.

او از آن ها مي خواهد كه نسبت به ديگران كمتر پرخاشگري كنند و بيشتر به عيب جويي از خودشان بپردازند. و از همه مهم تر او از دوستداران خود و كساني كه به او خدمت مي كنند مي خواهد كه او را با تمام وجود دوست بدارند، چرا كه او همان "يگانه ديرين" است كه آن ها را حتي از خودشان هم بيشتر دوست دارد.

زنهار از آن مرشداني كه همانند چراغ هاي رنگي چشمك زن، آسمان تاريك دنياي شما را روشن مي كنند و سپس دوباره شما را در تاريكي رها مي كنند.

 

مهربابا - فوريه 1966

Tags: مرشد دروغین مرشدان دروغین

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما