ستایش همگانی - توبه و طلب آمرزش

نوشته شده توسط مهربابا ایرانی در . منتشر شده در گفتارهای اوتار مهرباباستایش همگانی

   پروردگارا تویی پرورنده و تویی نگهبان، نداری آغاز و انجام، نداری همتا و نه مانند. بیرون از تصور و قیاسی و فهم ما نارسا به شناخت تو.

    تویی بی رنگ و بی بیان، بی شکل و بی نشان و برتر از وهم و گمان.

    تویی نامحدود و بیکران، نیستی ناپذیر جاویدان، ماورای تصور و گمان.

    تویی بخش ناشدنی و تویی نادیدنی مگر بدیده ی دل باطنی.

 

    تویی که همیشه بوده ای، همیشه هستی و همیشه خواهی بود.

    تویی در همه جا و در همه چیز و تویی آنسوی همه جا و همه چیز.

    تویی در آسمانها و در ژرف دریاها، تویی آشکارا و نهان در همه ی طبقات و هم آنسوی طبقات.

    تویی در عالم سه گانه و هم بالاتر از عالم سه گانه.

    تویی بی نیاز و برتر از توانایی ادراک.

    تویی آفریدگار، خداوند خداوندان و دانای رازهای نهان، از دیدگان پنهان و در دلها عیان.

    تویی توانای کل و در همه حال و همه جا حاضر و ناظر.

    تویی دانش بیکران، نیروی بیکران و سرور بیکران.

    تویی دریای معرفت و دانای مطلق و دانش بیکران. دانایی از گذشته و حال و آینده.

    تویی خود دانش و سرچشمه معرفت و تویی بخشاینده ی کل، سرور کاینات و خیرخواه جاودان.

    تویی جان جانان و دارای صفات جاودان، تویی با نشان و بی نشان.

    تویی ذات سه گانه؛ راستی، معرفت و سرور.

    تویی سرچشمه حقیقت و اقیانوس مهر و محبت.

    تویی یگانه قدیم و برترین برتر.

    تویی پربهو، پرمشور، تویی آنسوی خدا بلکه آنسوتر.

    تویی پربرهما، الله، الهی، یزدان، اهورامزدا، خداوندگار محبوب. نامت ایزد و تنها تویی شایسته پرستش.

 

 

توبه و طلب آمرزش

   اُم پَربِرهما، پَرماتما، یا یزدان لااِله اِلا الله.

   خداوندگارا، محبوبم، پروردگارا، بخشایشگرا؛

   از هر گناه و اندیشه ناپاک و ناروا و نادرست خود و گفتارهایی که نبایست به زبان آورد و اعمالی که نبایست از ما سر زند پشیمانیم و آمرزش می طلبیم.

   از کردار و گفتار و اندیشه ای که ناشی از خودخواهی و از کردار و گفتار و اندیشه ای که ناشی از کینه،  فساد و نفرت بوده توبه می نماییم.

   به ویژه از خیالات نفسانی و کردارهای شهوانی و دروغ و تزویر و روی و ریا و پیمانهای شکسته و بدگوییها و غیبت که مرتکب شده ایم شرمنده ایم و توبه می نماییم.

   بخصوص از کردارهایی که سبب زیان و خرابی دیگران گشته و گفتار و کرداری که باعث آزردگی خاطر دیگران شده و هر خواهشی که موجب اندوه و درد دیگران گشته، شرمنده ایم و توبه می نماییم.

   خداوندگارا

   از رحمت بیکرانت خواستاریم تمام گناهانی که از ما سر زده ببخشایی و غفلت دائمی ما را در پیروی از خواسته ی تو در اندیشه و گفتار و کردار بیامرزی.

آمین


ستایش مندالیها و پیروان مهربابا


   پروردگارا ما را یاری بفرما تا تو را بیشتر و بیشتر، بیشتر و بیشتر و هر چه شده باز هم بیشتر دوست بداریم تا شایستگی وحدت با تو را داشته باشیم. ضمنا یاری بفرما تا ماها دامنت را با یاد و عشق بابا، تا به آخر عمر آنرا، محکم نگاه بداریم.

اوتار مهربابا کی جی

Tags: توبه و طلب آمرزش ستایش همگانی

اشتراک در خبرنامه

اگر مطالب ترجمه شده و یا هر کمکی برای پربارتر شدن این تارنما دارید برای ما ارسال کنید و در میان بگذارید تا با نام خودتان و یا با نام تارنما منتشر کنیم. سپاس از مهر شما