Avatar Meher Baba's gallery pictures _ نگارخانه ی اوتار مهربابا

Welcome to meherbabairani's gallery _ به نگارخانه تارنمای اوتار مهربابا خوش آمدید

[ stop the slideshow ]

اگر به مهرآباد سفر می کنی _ If You\'re Traveling to Meherabad

اگر به مهرآباد سفر نمیکنی این را برای تمام کسانی که به مهرآباد سفر می کنند بفرست.!! باشد که در لحظه ی حضور آنها در نزد معشوق، با احساس وحدت و عشق ورزی برای مهربابا، تو نیز قلب و روحت در آنجا حضور داشته باشد.. پس این را برای مسافران سرزمین عشق و معشوق بفرست و دلت را به آنها رهسپار بودن در آن دیار کن...

موزیک و خواننده: James Newell
منابع تصاویر و ویدئو: دانلود از اینمهریترنت و فیلمبرداری و عکاسی مستقیم گروه مهرباباایرانی
برگردان به پارسی: مهرباباایرانی
ساخت ویدئو و ادیت: مهرباباایرانی